Tajemství letopočtů

Na překladu nad vstupními dveřmi kostela jsou vytesány tři letopočty - 1712 - 1716 - 1742. Pod nimi je menšími číslicemi uveden rok 1927.  Zde můžete nahlédnout na fotografii:Prenesi to datoteko (letopočty nad vstupními dveřmi.JPG)
První dva údaje lze snadno vysvětlit. V. Horák v knize Pivín (historie a současnost obce) uvádí: Pivín patřil od roku 1661 premonstrátům z Hradiska u Olomouce. Dvojí nájezd vojsk v 17. stol. kostel přestál bez větší úhony. Avšak v červenci roku 1712 do kostela uhodil blesk a kostel vyhořel. Oprava již nebyla možná. Proto se tehdejší opat Bernard Wancke rozhodl, že zde postaví kostel nový. Požádal proto biskupský úřad o povolení stavby kostela, kde celou situaci a své rozhodnutí popisuje. Žádost je datována až 25.4. 1713, kdy už přípravné práce běžely...Opat Wancke posvětil základní kámen v neděli 30.6.1713. Stavba byla dokončena v r. 1716, ovšem už za opata Benedikta Boehnische.
Na jakou významnou událost odkazuje třetí letopočet? Co stálo za to, aby byl rok 1742 vytesán do překladu? Můžeme se jen dohadovat, protože v běžně dostupných knihách není uveden žádný důvod. Hlavní oltář byl pořízen v roce 1743 a v roce 1745 byl pivínskému kostelu darován obraz P. Marie... Možná si jen tenkrát  připomínali  30 let od počátku stavby.
A poslední letopočet? To nám vysvětlí zápis v Pamětní knize farnosti Pivín od P. Cypriána Lochmana z roku 1927: Poněvadž zdivo kostelní zvenku potřebovalo nutné opravy (zaomítání), požádal duchovní správce věřící o milodary na tuto opravu...Omítání trvalo 12 dní... Zednická práce padla do tzv. ledových mužů, kteří byli letos opravdu ledoví, neboť teplota klesla na bod mrazu, ba i sněžilo. Současně opraven  byl i kamenný vchod do kostela i do sakristie...
Až budete přicházet ke dveřím do kostela, zvedněte oči k letopočtům a vzpomeňte na všechny, kterým kdy na pivinském kostele záleželo.

 • Žhavé aktuality

   Od 7.7. se na základě sdělení ČBK vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením protiepidemických...

 • Rok Bible a Neděle Božího slova

  Katolická biblická federace vyhlásila Rok Bible  - od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, a to u...

 • Tříkrálová sbírka 2020

  V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...