Zvony vyzvání od roku 1968

Po 2. světové válce zůstal pivínský kostel bez zvonů.  Nejprve bylo třeba opravit válkou zničenou věž. To se podařilo během roku 1947, do báně věže byla 30. září vložena listina popisující průběh rekonstrukce. Po opravě byla finanční situace farnosti špatná a připočítáme-li k tomu politickou situaci v následujících letech, nelze se divit, že nové zvony byly pořízeny až v roce 1968. 
1.10 1966 byl v Pivíně ustanoven farářem P. František Šoupal a již počátkem listopadu se jednalo o pořízení nových zvonů. Bylo rozhodnuto nejprve objednat  dva větší zvony a později umíráček a čtvrtý zvon. Dodací lhůta byla stanovena Československým fondem výtvarného umění v Olomouci až na rok 1970. Současně byla vyhlášena finanční sbírka, koncem května 1967 bylo na kontě  téměř 15 000 korun. Zvony měla zhotovit paní Laeticie Dytrychová, ale dodací doba se v Pivíně zdála příliš dlouhá. Koncem října 1967 bylo tedy vyvoláno jednání s úřadem pro zahraniční obchod Metalimex v Praze a s firmou Fr. Schilling a synové v NDR. Bylo přislíbeno, že všechny čtyři zvony budou hotové v polovině roku 1968. A tak se opravdu stalo!
Začátkem roku 1968 jednání o nových zvonech vázlo, ale již v dubnu dostal farní úřad zprávu od Metalimexu Praha, tak i od firmy Schilling, že zvony budou dodány začátkem července. Hned začala jednání o slavnosti, při které budou zvony posvěceny. P. Šoupal do Pamětní knihy farnosti Pivín zapsal: ...sešla se v pondělí velikonoční 15.4. schůze všech složek, aby projednaly průběh slavnosti a přípravy. Se svěcením má být spojeno sv. biřmování, sjezd rodáků z Pivína a oslava 70 let trvání Sboru požárníků. Všechny slavnosti po uvážení stanoveny na sobotu 20. a neděli 21. července. Národní výbor a všechny korporace radostně slíbily spolupráci.
Zvony do Pivína dorazily 9.7.1968 za doprovodu 6 farníků, kteří je den předtím převzali na hraničním přechodě Vojtanov u Chebu. Zvony byly vystaveny před kostelem a 15.7. byly zkolaudovány kampanologem Jaroslavem Dobrodinským z Pelhřimova.
Slavnost svěcení zvonů v sobotu 20.7.1968 byla velkolepá. Světitelem byl českobudějovický biskup ThDr. Josef Hlouch, který poté napsal do Pamětní knihy: Bylo to velmi důstojné, krásné a povznášející. Ten lid - tak velké víry, jest nadějí sv. Církve i národa.


 • Pouť děkanátů Prostějov a Vyškov

  Pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání se koná v sobotu 7. 9. 2019 od 15 hodin v...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Velehrad 2019 - 1150 let od smrti sv. Cyrila

  Již tradiční pěší pouť poutníků z Vřesovic, Němčic nad Hanou, Pivína, Klenovic na Hané a okolí…

  Stejně jako...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...