Svátost smíření v době epidemie

Jak v této době řešit situaci, že není možné jako obvykle přede mší svatou přistoupit ke svátosti smíření?

Určitě je dobré, abychom si nejprve připomněli to, co nás učí Katechismus katolické církve:
Ústředním prvkem svátosti smíření je lítost,
v článku 1451 se o ní říká, že zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to „bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit“.
Další článek 1452 pak mluví o dokonalé lítosti: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky (contritio). Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu?

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. Litovat. Měnit. Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou zpověď.

Svátost smíření v tyto dny v kostele nenabízíme, protože všichni se mají co nejvíce vyhýbat kontaktům s druhými lidmi. Samozřejmě, že v nebezpečí smrti je určitě na místě, kněze o svátost smíření požádat a kněz v takové situaci přijde k němu domů nebo na jiné místo, kam bude potřeba. Všechny ostatní situace by mělo být možné vyřešit pomocí výše uvedeného.

Podle textu na webu Farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově upravil P. Andrzej Kaliciak SDS

Kam dál?
Zpověď po telefonu? - z cyklu Liturgie v čase bez liturgie

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Plnomocné odpustky v době epidemie

  Papež František kromě požehnání Urbi et Orbi spojeného s plnomocnými odpustky, které udělil v pátek...

 • Žhavé aktuality

  Od 11.5. se může bohoslužeb účastnit 100 osob za dodržení těchto pravidel:

  - zachovat rozestupy minimálně...

 • Svátost smíření v době epidemie

  Jak v této době řešit situaci, že není možné jako obvykle přede mší svatou přistoupit ke svátosti...

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...