„Povídání před kostelem 2020“

Milí přátelé farníci,
po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky farníků se více či méně prolínají a přeskupují, děti pobíhají kolem, poptáme se, jak se má ten druhý, občas se něco domluví, někdy je slyšet hlasitý smích a na konec zazní přání pěkné neděle a jde se … na kafe, vařit oběd, zapálit svíčku na hřbitov…

V době epidemie jsme neměli možnost společně slavit mši svatou a ani si poté popovídat, vznikl tedy nápad, podělit se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím farního dotazníku. Ve Svatém týdnu jsme si povídali na téma Duchovní život v době epidemie a po Velikonocích - jak jinak - na téma Velikonoce v době epidemie. Díky všem, kteří se zastavili na „kus řeči“ (více níže).
O to, jak slavili Velikonoce v době epidemie, se k 30.5. podělilo 21 lidí (7 z Pivína a 14 hostů odjinud). 12x zaznělo, že obřady tridua sledovali v mediích, 4 návštěvníci uvedli, že si připravili na velikonoční třídenní domácí liturgii (pro ilustraci: Zelený čtvrtek - sederová večeře, Velký pátek - křížová cesta v přírodě + bohoskužba slova, vigilie v sobotu - slavnost světla v zahradě + bohoslužba slova se 7 čteními) a 2x využili kombinaci obou možností. Většina (15) na Bílou sobotu po setmění zapálila za okny svíčku na znamení, že Ježíš je světlem našeho života. Pro 16 z nás je svátek Božího milosrdenství, který jsme slavili v neděli 19.4., důležitý a 6 respodentů se na tento svátek připravovalo novénou.

O duchovním život v době epidemie si k 30.4. před kostelem povídalo 37 lidí (12 z Pivína a 25 hostů odjinud) a víme, že převážně slavíme neděli v rodině společným sledováním mše sv. online (21) nebo v televizi či rozhlase (12). 3 návštěvníci uvedli, že neděli slaví domácí liturgií (jeden ze scénářů - četba bilbických textů doplněná příběhy z Parabible, zpěv při kytaře z Hosany).  Dále jsme se připojili ke společné modlitbě za ukončení epidemie (31) a mnozí se modlí na tento úmysl každý den (23).

K inspiraci a povzbuzení (odpovědi delšího rozsahu):
(klikněte na číst dál)

Prosím, uveďte v čem vás toto mimořádné slavení Velikonoc obohatilo nebo k čemu inspirovalo:
- Bylo potřeba připravit všechny texty a zpěvy k domácí liturgii, takže se člověk zase něco přiučil a mnohé souvislosti si uvědomil. Zážitkem také byla sederová večeře
- Síla víry, vzácnost každého okamžiku, který beru jako samozřejmost
- Určitě k většímu ztišení, ke snaze hledat Boha víc v přírodě
- K uvědomění si, že jde o ten nejpodstatnější fakt, že Kristus vstal, a kdyby se všechno na světě podělalo, On je vítěz (slovy jedné řádové sestry)... a tu skutečnost může člověk prožít a promeditovat i zavřený za dveřmi..
- více jsem se soustředila na texty při slavení Velikonoc
- usebranost, osamělost, možnost v tichu prožít s Pánem jeho křížovou cestu a Golgotu
- skrze média poznat jiné farnosti

Prosím, uveďte, co vám chybělo při tomto mimořádném slavení Velikonoc:
- zpěvy v kostele
- Te Deum
- atmosféra velikonoční liturgie
- (3x) společné slavení v kostele, svátost eucharistie i svátost smíření
- (3x) společenství věřících, přátelé
- Všechno :-) Ale je to čas, kdy se učím zajet na hlubinu sama v sobě, naučit se slavit to v nitru. Je to obohacujici :-)
- Slavnostní liturgie, společenství celé farnosti, scholozkoušky a nejkrásnější písně, vyzpívané nadšené aleluja s burácejícími varhanami, lidé, kteří se v kostele ukážou jen o Velikonocích ..a je to jediná příležitost k jejich oslovení.. prostě celkově "normální" prožití nejkrásnějších dnů v roce..
- chyběla mi přítomnost věřících a duchovního otce při obřadech v kostele
- prožít všechny obřady ve farním společenství v kostele, aktivně se účastnit všech liturgií

Napište, prosím, krátce scénář vaší domácí liturgie (např. po jednotlivých dnech):
- ZČ: sederová večeře se SZ + přidané NZ texty ze ZČ, VP: křížová cesta ke křížům, obřady: úvodní modlitba (z KT), čtení z VP +pašije podle rolí rozdělené mezi členy rodiny, VP přímluvy+11. přímluva k pandemii, závěrečná modlitba z KT Vigilie: slavnost světla - požehnání ohně na zahradě, píseň O Bože, světlo naše, přenesení paškálku (domácí příprava), čtení Exultetu, 7 SZ čtení, NZ čtení a evangelium + zpěv žalmů, vyznání víry, Otče, náš, žehnání pokrmů
- Pouze vigilie na Bílou sobotu. Začala ohněm na zahradě, od kterého si všichni rozžali svíce. Se zapálenými svícemi se všichni přesunuli do domu. Pak následoval zpěv Světlo Kristovo, Exultet, bohoslužba slova velikonoční vigilie se třemi starozákonními čteními a epištolou, zpívanými žalmy, modlitbami. Místo homilie bylo sdílení se všech členů rodiny na téma: co pro mě zamenají Velikonoce. Následovala křestní bohoslužba se zpívanými litaniemi a obnovou křestního slibu. Pak ještě následovaly vlastní přímluvy. Celou liturgii jsme ukončili modlitbou Korunky k Božímu milodrdenství za ukončení pandemie koronaviru.

Prosím, napište, proč je pro vás slavení  svátku Božího milosrdenství důležité:
- protože Boží milosrdenství je jeden z pilířů mé víry
- Protože si uvědomuji, jak je Pán dobrý. A jako každý hříšník potřebuji prosit o odpuštění a o to více v tento den si to uvědomovat.
- Protože jsme hříšní lidé a chceme-li s Pánem jednou žít ve věčnosti, můžeme se spoléhat jen na Jeho milosrdenství
- Protože si neuvědomuji velikost Božího milosrdenství a je to takové připomenutí a uvědomění si této skutečnosti.
- Je to dar, nezasloužený. Měli bychom se milosrdenství učit vzájemně.
- milosrdenství je samo o sobě darem
- Denně se modlím korunku Božího milosrdenství a jsem vděčná za Boží pomoc a ochranu.
- je to oficiálně schválený církevní svátek. Boží milosrdenství ovšem nespojuji pouze s tímto svátkem, s obrazem Božího milosrdentví, Korunkou k Božímu milosrdenství. Protože toto všechno může být pouze vnějším (možná i povrchním) projevem jakéhosi kultu bez hloubky. Věřím, že Boží milosrdentví je nabízeno každému a každý je může přijímat kdykoliv - i bez výše uvedených záležitostí. Důležité je, aby jeden každý toužil Boží milosrdentví přijímat, aby tomu podřídil stav své duše. Boží milosrdenství je pro mě důležité, potřebuji ho ke svému životu, tak proč to neoslavit..

Karanténa a nouzový stav nás velmi omezuje, ale prospěla vám nějak v duchovním životě, naučili jste se něco nového, udělali jste něco lépe?
- často ke mně intenzivněji promlouvalo Písmo
- uvědomuji si vzácnost okamžiku slavení Eucharistie, které jsem byl přítomen denně, a nyní osobně nemohu
- hodně věcí ve víře jsem brala automaticky, snažím se teď nad nimi víc přemýšlet a víc do tajemství víry proniknout.
- uvědomění si, jak mi chybí osobní návštěva kostela
- začala jsem rodičům pomáhat na zahradě a také jsem začala více pomáhat své babičce
- tato doba mě naučila si vážit věci, které jsem brala jako každodenní náplň dne (škola, setkání s přáteli,...)
- doba nutí rodiny zůstat spolu, semknout se. Často to take znamená pravidelně volat rodině rozptýlené po Česku i mimo něj, abychom věděli, jak jsou na tom. Sbližuje to rodiny nejen dohromady, ale také je to může přivést k chápání těch druhých i ve věcích víry
- naučila jsem se modlit korunku k Božímu milosrdenství
- naše rodina se nyní pravidelně společně modlí
- velmi silně mě zasáhla modlitba papeže Františka v pátek 27.3. s požehnáním Urbi et Orbi, modlil se sám za celý svět i každého z nás, působivé, protože opravdové

Uveďte prosím tip na zajímavou knihu, televizní pořad, webové stránky, článek..., které byly pro vás povzbuzením nebo inspirací:
- tip: YouTube kanál bratří dominikánů z Olomouce s jejich kázáními, postní zamyšlení od o. Šupola
- tip: web farnosti Otrokovice
- tip: ranní mše papeže Františka
- tip: Liturgie.cz, Parabible, https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/pohrbili-jste-nekdy-sva-ocekavani-touhy-a-plany
- tip: Facebookové stránky "Společenství MDP na dálku."
- tip: Fb skupina Bosko point

- tip (2x): - 10 tipů pro domácí karanténu
- tip (2x): http://www.farnostsalvator.cz
- tip: https://www.laura-mladez.sk/projekty/forty-for-you/
- M. Vácha: Nechoďte do kostela
- aktuálně v mém okolí probíhají modlitby 24/7 (převážně za město Třebíč a okolí, ale i za celý svět) - rozpis funguje stejně jako u klasického režiju, jen není žádná modlitební místnost, ale každý se ve stanovený čas modlí doma.
- tip na knihu: Š. Smolen, Buď, kde jsi - kniha do karantény...
- tip: online vysílání salesiánské komunity v Brně-Žabovřesky • „Povídání před kostelem 2020“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...

 • Slavnost výročí posvěcení kostela sv. Jiří

  V neděli 19.září oslavíme při mši svaté v 9.15 výročí posvěcení kostela sv. Jiří, který byl vysvěcen dne 22.9.1907.

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...