Adorační den

V neděli 20. ledna 2019 bude v naší farnosti adorační den. Na závěr mše sv. bude výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace, kterou v 16.30 zakončí společná modlitba a svátostné požehnání.

Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitost k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a vyprosit mnoho milostí potřebných k duchovní obnově farnosti, diecéze a společnosti.
Udělejme si čas ke společné modlitbě. Modlitbou se čas neztrácí, ale získává!

 • Adorační den

  V neděli 20. ledna 2019 bude v naší farnosti adorační den. Na závěr mše sv. bude výstav Nejsvětější svátosti a celodenní...

 • Tříkrálová sbírka 2019  V neděli 6.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve prospěch Charity bylo vykoledováno 23 928 Kč....
 • Pozdrav z Ukrajiny

  Chvála Ježíši Kristu!
  Vážení dobrodinci, obrací se k Vám 78letá Anna, které Vy pomáháte...

  Tak začíná...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Bible a my

  V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG...