Žhavé aktuality

Nabízíme odkaz na webové stránky Podpoř Ukrajinu, které informují o projektu konkrétní pomoci lidem v Poltavské oblasti na Ukrajině. Tento charitativní projekt koordinuje a zaštiťuje obec Vřesovice. Díky za každou Vaši pomoc.

Ve dnech 11.3-16.3. 2024 zástupci projektu vyjeli už na 7.cestu na Ukrajinu, aby předali humanitární pomoc v Poltavě. Tentokrát je doprovázel i štáb TV NOE. Více zde: TV Noe


Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali již v sobotu 6.ledna k požehnání při mši sv. ze slavnosti Zjevení Páně, poté plánovali vyjít na sbírku. Nepříznivé počasí - déšť - jejich plány ovšem pozměnilo, sbírka proběhne další den. V neděli sice nepršelo, za to foukal studený vítr, mírně sněžilo a začalo mrznout... všechny čtyři skupinky přesto sbírku statečně dokončily, i když některé malé koledníky lekali štěkající psi, jiné studily nožičky a hudebnímu doprovodu mrzly prsty. 
Výtěžek letošní sbírky činí rekordních 32 129 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se ochotně zapojili do Tříkrálové sbírky - koledníkům i dárcům! 

Jak lze dále přispět?
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit po celý rok darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské sms 
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov VS: 77707021. 

Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započatému projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.
- Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.
- Jednorázová podpora domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc- Svatý Kopeček.

Kam dál?
O Tříkrálové sbírce
Zamyšlení k Tříkrálové sbírce P. Marka O. Váchy

Synodální proces

Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou cestu, putování. Tento proces tedy má za úkol obnovit společnství církve (v církvi) a zjistit skutečné vnímání této pospolitosti všech jednotlivých členů církve. Každý pokřtěný se stává členem církve, jejíž hlavou je samotný Kristus. Sám Ježíš řekl: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich" (Mt 18,20). Proto i církev není založena na jednotlivých "individualistech", ale na společenství věřících. Jedna rovina tohoto procesu je tedy praktická - každý člen církve by měl zakusit společenství (společné putování dějinami ke Kristu) a druhá je teoretická - hledání vyjádření pocitů, zkušeností jednoho každého z nás s církví, se společenstvím církve. Je dáno deset témat, o kterých se má v církvi diskutovat (zobraz témata).


Opravy kostela

S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a restaurování křížové cesty, oprava milostného obrázku, zhotovení věčného světla a úprava osvětlení vůbec.

V květnu 2016 byla opravena vstupní vrata ke kostelu.

Všechny tyto opravy jsou finančně náročné, a proto farnost přivítá jakýkoliv peněžní dar, buď v pravidelných sbírkách nebo na účet farnosti Pivín 1502071399/0800. Všem dárcům děkujeme.


 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Tříkrálová sbírka 2024

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali...