Posvěcení kostela

Kostel sv. Jiří byl dostavěn v roce 1716, ale není známo, zda byl tenkrát i vysvěcen.  S jistotou se to stalo až téměř za 200 let, Pamětní kniha farnosti Pivín o tom podává svědectví perem P. Antonína Čačky:
Roku 1907 splněno přání by chrám Páně pivinský konsekrován byl. K tomu cíli uctivě a pokorně poprošen nejmilostivější a nejdůstojnější kníže-arcibiskup Dr. František Bauer, Jeho Excelence tento úkon posvátný z největší ochoty vykonal a chrám Páně dne 22. září 1907 posvětil a ostatky sv. Jiří chrámu Páně daroval.

Pamětní deska k této události je umístěna v presbytáři kostela, zde je její fotografie:

Prenesi to datoteko (pamětní deska o svěcení kostela.JPG)

 • 17. farní ples

  V sobotu 25. 1. 2020 se uskuteční již 17. farní ples. Bude se konat od 19.30 v kulturním domě v Pivíně. Letos...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Adorační den

  V pondělí 20. ledna 2020 bude v naší farnosti adorační den. V 11.00 bude výstav Nejsvětější svátosti, celodenní...

 • Tříkrálová sbírka 2020

  V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

 • Rok Bible a Neděle Božího slova

  Katolická biblická federace vyhlásila Rok Bible  - od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, a to u...