Žhavé aktuality

V neděli 11.10. jsme ještě mohli prožívat mši sv. společně, i když již s mnoha omezeními, např místo společného zpěvu zpíval jen jeden zpěvák. Od středy 14.10. byla povolena účast na bohoslužbách jen 6 osobám, od čtvrtka 22.10. po zpřísnění epidemiologických opatření je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu). Mše sv. budou ve středu, neděli a nově i v sobotu v 17.00 s nedělní platností, zúčastnit se může tedy 1 člen rodiny, která má úmysl mše sv.

Pokud se nemůžeme účastnit nedělní mše sv. v kostele, budeme podobně jako na jaře slavit neděli v rodinném kruhu - domácí liturgií, soustředěným sledováním bohoslužeb v přímém přenosu v mediích (TV Noeradio Proglas ) nebo online. Nejen pro děti mohou být inspirativní nedělní videokázání.
Jsme ovšem zváni po mši sv. k přijetí sv. přijímání před kostelem, tj asi v čase 9.45 - 9.50. Přístoupit ke sv. přijímání lze i ve středu a v sobotu po mši sv., počítejme s tím, že mše sv. je kratší než obvykle.

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin. Podobně nás vyzývá i arcibiskup J.Graubner: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence

Od 10.9.2020 platí povinnost nosit roušky také v kostelích při bohoslužbách. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruku, ale pozdravíme se úklonem hlavy a milým pohledem. Ke sv. přijimání přistupujeme v roušce, přijmeme na ruku a po odstoupení stranou vložíme hostii do úst.

Kam dál?
Pastýřský list arcibiskupa J. Graubnera z 23.10.2020
Zpráva na www.cirkev.cz z 13.10.2020
Zpráva na www.cirkev.cz z 9.9.2020

 • Rok Bible a Neděle Božího slova

  Katolická biblická federace vyhlásila Rok Bible  - od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, a to u...

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...