Žhavé aktuality

Od 11.5. se může bohoslužeb účastnit 100 osob za dodržení těchto pravidel:

- zachovat rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti
- při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce
- mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.