Adorační den

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 bude v naší farnosti adorační den. Ve 12.00 bude výstav Nejsvětější svátosti, celodenní adoraci zakončí v 18.00 společná modlitba a pak bude následovat mše sv.

Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitost k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a vyprosit mnoho milostí potřebných k duchovní obnově farnosti, diecéze a společnosti.
Udělejme si čas ke společné modlitbě. Modlitbou se čas neztrácí, ale získává!

Žhavé aktuality

Ve středu 19.ledna nebude mše sv.

Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze dne 23.4.2021 omezen počet účastníků na bohoslužbách. I nadále je třeba dodržovat rozestupy 2 m s vyjimkou členů domácnosti, dezinfikovat si ruce před vstupem do kostela a mít ochranu dýchacích cest.

Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruku, ale pozdravíme se úklonem hlavy a milým pohledem. Ke sv. přijimání přistupujeme v respirátoru, přijmeme na ruku a po odstoupení stranou vložíme hostii do úst.

Kam dál?
Zpráva na www.cirkev.cz z 23.4.2021

Neděle Božího slova 2022

3. neděli v mezidobí ustanovil papež František jako Neděli Božího slova, letos připadá na 23. ledna.
V promluvě přednesené v minulém roce papež František povzbuzuje: vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a otevřít evangelium

Při této příležitosti Liturgie.cz připravila on-line formační setkání pro lektory. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. Záznam přednášek ke zhlédnutí zde.

Lektoři mohou po celý rok využít k domácí přípravě na čtení nahrávky Božího slova na webu Kultura slova

Z apoštolského listu „Aperuit illis“, kterým papež František v roce 2019 stanovil neděli Božího slova:
Písmo svaté nás dále provokuje tím,když hovoří o křesťanské lásce. Boží slovo neustále připomíná Otcovu milosrdnou lásku, která od dětí požaduje, aby žily ve vzájemném souladu. Ježíšův život tuto božskou lásku plně a dokonale vyjadřuje. Tato láska si nenechává nic pro sebe, ale všem bezvýhradně nabízí sebe sama. V podobenství o chudém Lazarovi nacházíme jasný pokyn. Když Lazar a boháč umírají, boháč při pohledu na Lazara v Abrahámově náručí prosí, aby ho poslal za jeho bratry, které by napomenul, aby žili lásku k bližnímu, a vyhnuli se tak tomuto soužení. Abrahámova odpověď je jízlivá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“(Lk 16,29). Naslouchat Písmu svatému, abychom žili milosrdenství: to je pro náš život veliká výzva. Boží slovo nám dokáže otevřít oči a umožní, abychom vyšli ze svého individualismu, který nás dusí a uzavírá v neplodnosti, a zároveň otevírá cestu sdílení a solidarity.

Kam dál?
Nóta k neděli Božího slova
České katolické biblické dílo

Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět vyšli do ulic Pivína i Tříkráloví koledníci, tentokrát rozmanitého složení - menší děti, mladí lidé i chlapi s hudebními nástroji. 

Věříme, že i vy sbírku podpoříte svým darem, abychom společně pomohli lidem v nouzi. Děkujeme!

Jak dále přispět?
- je možné podobně jako v loňském roce využít stacionární pokladničky na úřadech, v obchodech, v lékárnách, v kostelích apod.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov VS: 77707021.  
Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení a projekt revitalizace přilehlé zahrady: 500 000 Kč
Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší:100 000 Kč
Chceme koupit automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny, protože se staráme o několik vozíčkářů i s elektrickým vozíkem a nejsme schopni je kamkoliv převézt: 300 000 Kč
Jednorázová podpora Domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc: 50 000 Kč

Kam dál?
Tříkrálová sbírka - web
Přání

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Žhavé aktuality

  Ve středu 19.ledna nebude mše sv.

  Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze...

 • Adorační den

  Ve čtvrtek 20. ledna 2022 bude v naší farnosti adorační den. Ve 12.00 bude výstav Nejsvětější...