Žhavé aktuality

Ve čtvrtek 2.února na Slavnost Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. v 19.00, a to za živé a zemřelé ženy z naší farnosti.

Kam dál?
Požehnání starce Simeona nás vybízí, abychom i my žehnali

V neděli 29.1. byla vyhlášena sbírka vosku na svíce na Ukrajinu:

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří vedoucím skupinek a malým i velkým koledníkům za připravenost a ochotu podpořit dobré dílo. Děkujeme všem dárcům za jejich velkou štědrost: výnos sbírky činí rekordních   31 663,-.  Ať Bůh žehná vašemu domu: K+M+B 2023.

Jak dále přispět?
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit po celý rok darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov  VS: 77707021. 
Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.
- Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.
- Jednorázová podpora domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

Kam dál?
Poděkování P. Zbigniewa Czendlika
O Tříkrálové sbírce

Neděle Božího slova 2023

3. neděli v mezidobí ustanovil papež František jako Neděli Božího slova, letos připadá na 22. ledna.
V promluvě přednesené v roce 2021 papež František povzbuzuje: vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a otevřít evangelium.

Při této příležitosti Liturgie.cz připravila on-line formační setkání pro lektory. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. Záznam přednášek ke zhlédnutí zde.

Lektoři mohou po celý rok využít k domácí přípravě na čtení nahrávky Božího slova na webu Kultura slova

Z apoštolského listu „Aperuit illis“, kterým papež František v roce 2019 stanovil neděli Božího slova:
Písmo svaté nás dále provokuje tím,když hovoří o křesťanské lásce. Boží slovo neustále připomíná Otcovu milosrdnou lásku, která od dětí požaduje, aby žily ve vzájemném souladu. Ježíšův život tuto božskou lásku plně a dokonale vyjadřuje. Tato láska si nenechává nic pro sebe, ale všem bezvýhradně nabízí sebe sama. V podobenství o chudém Lazarovi nacházíme jasný pokyn. Když Lazar a boháč umírají, boháč při pohledu na Lazara v Abrahámově náručí prosí, aby ho poslal za jeho bratry, které by napomenul, aby žili lásku k bližnímu, a vyhnuli se tak tomuto soužení. Abrahámova odpověď je jízlivá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“(Lk 16,29). Naslouchat Písmu svatému, abychom žili milosrdenství: to je pro náš život veliká výzva. Boží slovo nám dokáže otevřít oči a umožní, abychom vyšli ze svého individualismu, který nás dusí a uzavírá v neplodnosti, a zároveň otevírá cestu sdílení a solidarity.

Kam dál?
Nóta k neděli Božího slova
České katolické biblické dílo
Papež František: Jsi li na dně, chop se Božího slova


Modlitba za nového arcibiskupa

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme:
veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kam dál?
Modleme se za nového arcibiskupa

 • Modlitba za nového arcibiskupa

  Bože, Dobrý pastýři,

  svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme:
  veď svým...

 • Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...

 • Neděle Božího slova 2023

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František jako Neděli Božího slova, letos připadá na 22. ledna.

 • Tříkrálová sbírka 2023

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...