Advent 2019

Mše svaté ve všední dny v adventu:
středa - 18.00
pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!

Kam dál?
Historie adventního věnce


Velehrad 2019 - 1150 let od smrti sv. Cyrila

Již tradiční pěší pouť poutníků z Vřesovic, Němčic nad Hanou, Pivína, Klenovic na Hané a okolí…

Stejně jako poslední 2 roky, i letos jsem 4. července šla na pěší pouť na Velehrad. Na „Kandii“ nad Pivínem jsme se v šest hodin ráno sešli s poutníky z Vřesovic, a dál pokračovali do Němčic nad Hanou. Tam na nás u Vrbů čekal teplý čaj, výborná buchta a samozřejmě také dobrá slivovice. Posilněni jsme se vydali směrem na Velehrad. Dohromady nás bylo 23 poutníků.

Počasí nám přálo – bylo to totiž domluvené s těmi nahoře ;) – a cesta velmi příjemně ubíhala. Jako vždy jsme měli krátkou přestávku v Dřínově na návsi, a ani jsme se nenadáli a byli jsme v půlce naší cesty, ve Zborovicích. Před výstupem na Bunč jsme ve Zdounkách ve stínu kostelní věže dojedli poslední zásoby. Zde nás také uvítal místní pan farář a nabídl nám tekoucí vodu na své faře. Občerstveni jsme vyšli vstříc Chřibům. Před vysněnou odměnou na Bunči – pivo nebo kofola – jsme měli zastávku u obrázku Panny Marie, který sem v roce 2013 umístili „tátové“ této pěší poutě. Po přestávce na Bunči jsme už lehce seběhli do Modré, a v 19.30 jsme všichni sice unavení cestou a sluníčkem, ale šťastní, seděli na nádvoří u baziliky a byli součástí koncertu Dnů lidí dobré vůle.

Další den jsme se účastnili slavnostní mše svaté, která se nesla v duchu připomenutí 1150 let od smrti sv. Cyrila v Římě. Celebrantem a kazatelem této mše byl apoštolský nuncius a diplomatický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo.

Na slavnostní mši, u obrázku Panny Marie, anebo jen písněmi po cestě jsme chválili Boha…

Klára

P. Augustin Ladislav Gazda OSB

Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě a převor - administrátor Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Poslední rozloučení s P. Augustinem Ladislavem Gazdou OSB se konalo 27. června 2019 v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě, pak byl uložen do hrobu po boku rajhradských benediktinů na hřbitově u farního kostela Povýšení sv. Kříže.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí a ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Smuteční řeč, kterou připravil zástupce pivínské farnosti V. Horák:
Vážená zarmoucená rodino, vážení duchovní spolubratři, vážení smuteční hosté.
Dovolte mi krátce promluvit za farnost Pivín. Jedním z nepsaných kritérií toho, jak je farnost živá, je skutečnost, kdy naposledy z té které farnosti vyšel kněz. A farnost Pivín doposud mohla tvrdit, že má dva kněze, kteří z této farnosti vzešli. Odchod otce Augustina Gazdy na věčnost zaskočil, troufám si říci, každého z nás. Z lidského hlediska je to pro nás šokující a smutná událost. Ovšem z hlediska duchovního života a životního poslání otec Augustin došel do cíle, ke kterému celý život směřoval. Věříme, že je v nebeské slávě a že to co žil a hlásal, naplnil na sto procent. Všichni, kdo ho znali, jistě potvrdí, že věci dokázal nazývat pravým jménem a svou jadrnou mluvou a humorem, který mu byl skutečně vlastní, dokázal zasáhnout každého člověka i takového, který o Bohu nic neví. Jeho osobní skromnost a chytrý úsudek dokázaly odzbrojit nejednoho protivníka církve. Vždy se rád vracel do své rodné farnosti, a když měl možnost, zašel se pomodlit k Panně Marii Pivínské. Když jako host celebroval v pivínském kostele mši sv., vzpomínal na slavné poutě, které se v minulosti v Pivíně konaly v tak hojném počtu, a nabádal k mariánské úctě. Mezi pivínskými farníky se těšil velké oblibě, nejednou se stalo, že si jej vyžádali na křest, svatbu, či pohřeb. Při svých návštěvách Pivína se s mnohými farníky na dědině zastavil, pozdravil, prohodil pár slov. Jeho odchod k nebeskému Otci je pro nás všechny důvodem k zamyšlení nad tím, jaký nám dal příklad. Jeho cesta ke kněžství totiž vyžadovala nesmírnou dávku odvahy. Vezměme si jeho život jako příklad, co všechno lze s důvěrou v Boha uskutečnit. Kněžství otce Augustina může být inspirací pro další duchovní povolání z pivínské farnosti, ale i ze všech farností, ve kterých otec Augustin Gazda působil. Milý otče Augustine, buď nám všem přímluvcem v nebi, kéž se tam jednou všichni shledáme.

Parte
Fotografie z pohřbu P. A.Gazdy na webu Člověk a víra
Životní příběh P. A.Gazdy zaznamenaný v Paměti národa


Keš 300 let

V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona kostela, spuštěna keš s názvem 300 let. Byla – a stále je – hravou připomínkou kostela a jeho okolí. Za ty 3 roky se v zápisníku kešky sešlo více než 100 zápisů, v některých z nich najdeme milou poznámku o tom, že se návštěvníkům líbil kostel i lipová alej, kaplička i park, ale i provedení samotné kešky, zde jeden příklad: "Díky za ukázání zajímavého a pěkného místa a za kešku. Moc pěkná multina, kostel i kaplička a nakonec i uložení :) hledali jsme dvakrát, poprvé nás vyděsil pes :D, díky moc :)"

Pokud jste zatím geocachingu nepropadli nebo jej ani neznáte, seznamte se s ním právě touto keší, při jejímž hledání můžete obdivovat náš kostel. Geocaching totiž přináší dobrodružství, zábavu i poučení, navštívíte místa, kam by vás nikdy nenapadlo jít a poznáte různé známé i zapomenuté skvosty naší krajiny. Návod jak začít, najdete zde:geocaching

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Velehrad 2019 - 1150 let od smrti sv. Cyrila

  Již tradiční pěší pouť poutníků z Vřesovic, Němčic nad Hanou, Pivína, Klenovic na Hané a okolí…

  Stejně jako...

 • Advent 2019

  Mše svaté ve všední dny v adventu:
  středa - 18.00
  pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!