Žhavé aktuality

Od pondělí 23.11 2020 je na základě vládních opatření ze dne 20.11. povolena účast na bohoslužbách nejvýše 20 osobám. Mše sv. budou i v sobotu v 18.00 s nedělní platností. Zúčastnit se mohou ti farníci, kteří mají úmysl mší sv., a další farníci po vzájemné dohodě do naplnění povoleného počtu.

Pokud se nemůžeme účastnit nedělní mše sv. v kostele, budeme podobně jako na jaře slavit neděli v rodinném kruhu - domácí liturgií, soustředěným sledováním bohoslužeb v přímém přenosu v mediích (TV Noeradio Proglas ) nebo online. Nejen pro děti mohou být inspirativní nedělní videokázání.
Jsme ovšem zváni po mši sv. k přijetí sv. přijímání před kostelem, tj asi v čase 9.45 - 9.50. Přístoupit ke sv. přijímání lze i ve středu po mši sv., počítejme s tím, že mše sv. je kratší než obvykle.

O svátost smíření lze požádat po mši svaté nebo se, prosím, domluvte s knězem telefonicky.

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin. Podobně nás vyzývá i arcibiskup J.Graubner: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence

Od 10.9.2020 platí povinnost nosit roušky také v kostelích při bohoslužbách. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruku, ale pozdravíme se úklonem hlavy a milým pohledem. Ke sv. přijimání přistupujeme v roušce, přijmeme na ruku a po odstoupení stranou vložíme hostii do úst.

Kam dál?
Zpráva z webu cirkev.cz z 20.11.2020
Zpráva na www.cirkev.cz z 13.10.2020
Zpráva na www.cirkev.cz z 9.9.2020

Advent v době pandemie

Na 1. neděli adventní 29.11. (a také v sobotu 28.11.) bude žehnání adventních věnců při mši sv.

Adventní věnec si můžeme požehnat i ve svých domovech - krátce žehnací modlitbou nebo se rodina může shromáždit k obřadu žehnání adventního věnce.

Čeští a moravští biskupové vyzyývají: „Nabídněme Bohu svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný,vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.Přidejme se k nim v celé naší zem i po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás."


Dušičky v době pandemie

Neděle 1.11.2020 - Slavnost všech svatých
Pondělí 2.11.2020 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dušičková pobožnost na hřbitově letos NEBUDE.

O svátost smíření lze požádat po mši svaté nebo se, prosím, domluvte s knězem telefonicky.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci:
1.
Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky jsou v daný den:
- návštěva kostela nebo kaple,
- modlitba Otčenáš,
- modlitba Věřím,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky jsou v daný den:
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
3.
Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky jsou:
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku k Božímu milosrdenství, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

Kam dál?
Plnomocné odpustky pro duše v očistci 2020


„Povídání před kostelem“

Milí přátelé farníci,
po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky farníků se více či méně prolínají a přeskupují, děti pobíhají kolem, poptáme se, jak se má ten druhý, občas se něco domluví, někdy je slyšet hlasitý smích a na konec zazní přání pěkné neděle a jde se … na kafe, vařit oběd, zapálit svíčku na hřbitov…

V době epidemie jsme neměli možnost společně slavit mši svatou a ani si poté popovídat, vznikl tedy nápad, podělit se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím farního dotazníku. Ve Svatém týdnu jsme si povídali na téma Duchovní život v době epidemie a po Velikonocích - jak jinak - na téma Velikonoce v době epidemie. Díky všem, kteří se zastavili na „kus řeči“ (více níže).
O to, jak slavili Velikonoce v době epidemie, se k 30.5. podělilo 21 lidí (7 z Pivína a 14 hostů odjinud). 12x zaznělo, že obřady tridua sledovali v mediích, 4 návštěvníci uvedli, že si připravili na velikonoční třídenní domácí liturgii (pro ilustraci: Zelený čtvrtek - sederová večeře, Velký pátek - křížová cesta v přírodě + bohoskužba slova, vigilie v sobotu - slavnost světla v zahradě + bohoslužba slova se 7 čteními) a 2x využili kombinaci obou možností. Většina (15) na Bílou sobotu po setmění zapálila za okny svíčku na znamení, že Ježíš je světlem našeho života. Pro 16 z nás je svátek Božího milosrdenství, který jsme slavili v neděli 19.4., důležitý a 6 respodentů se na tento svátek připravovalo novénou.

O duchovním život v době epidemie si k 30.4. před kostelem povídalo 37 lidí (12 z Pivína a 25 hostů odjinud) a víme, že převážně slavíme neděli v rodině společným sledováním mše sv. online (21) nebo v televizi či rozhlase (12). 3 návštěvníci uvedli, že neděli slaví domácí liturgií (jeden ze scénářů - četba bilbických textů doplněná příběhy z Parabible, zpěv při kytaře z Hosany).  Dále jsme se připojili ke společné modlitbě za ukončení epidemie (31) a mnozí se modlí na tento úmysl každý den (23).

K inspiraci a povzbuzení (odpovědi delšího rozsahu):
(klikněte na číst dál)

Číst dál...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Advent v době pandemie

  Na 1. neděli adventní 29.11. (a také v sobotu 28.11.) bude žehnání adventních věnců při mši sv.

  Adventní věnec si...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Žhavé aktuality

  Od pondělí 23.11 2020 je na základě vládních opatření ze dne 20.11. povolena účast na bohoslužbách...

 • Dušičky v době pandemie

  Neděle 1.11.2020 - Slavnost všech svatých
  Pondělí 2.11.2020 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  Dušičková...