Žhavé aktuality

V pátek 24.6.2022 na Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně bude mše sv. v 19.00.


Modlitba za Ukrajinu

V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Papež zve všechny věřící k této modlitbě, v Pivíně se připojíme při mši sv. v 17.00.

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, aby byl při bohoslužbách v neděli 27.února 2022 použit mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, k této prosebné mši sv. byly také připraveny přímluvy. Na tento den byla vyhlášena kostelní sbírku ve prospěch konta Charity ČR na pomoc Ukrajině. V naší farnosti výnos sbírky činil 10.524,-.  Pán Bůh zaplať!

Biskupové se připojili k výzvě papeže Františka, aby v den Popeleční středy 2.března věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu:
"Vyzývám všechny, aby z Popeleční středy učinili Den půstu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím,“ vyzval 23.2.2022 při pravidelné generální audienci papež František.

 Z výzvy Svjatoslava Ševčuka, arcibiskupa ukrajinské řeckokatolické církve, k půstu a modlitbě na Popeleční středu: "Nechť Bůh přijme náš půst a naše modlitby, Bože, sjednoť nás všechny, aby život zvítězil nad smrtí a společná modlitby na celém světě přinesla mír na Ukrajině."

Kam dál?
Modlitba za Ukrajinu
Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině
Sbírky na pomoc UkrajiněCharitaČlověk v tísniPomáhej Ukrajině
Papež František: Jménem Božím vás žádám, zastavte tento masakr
Papež František: Svatý stolec je připraven udělat cokoli, aby se dal do služeb míru
Papež František osobně jednal kvůli válce na Ukrajině na ruském velvyslanectví ve Vatikánu
Papež František: Kdo vede válku, spoléhá a ďábelskou logiku

Synodální proces

Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou cestu, putování. Tento proces tedy má za úkol obnovit společnství církve (v církvi) a zjistit skutečné vnímání této pospolitosti všech jednotlivých členů církve. Každý pokřtěný se stává členem církve, jejíž hlavou je samotný Kristus. Sám Ježíš řekl: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich" (Mt 18,20). Proto i církev není založena na jednotlivých "individualistech", ale na společenství věřících. Jedna rovina tohoto procesu je tedy praktická - každý člen církve by měl zakusit společenství (společné putování dějinami ke Kristu) a druhá je teoretická - hledání vyjádření pocitů, zkušeností jednoho každého z nás s církví, se společenstvím církve. Je dáno deset témat, o kterých se má v církvi diskutovat (zobraz témata).


Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět vyšli do ulic Pivína i Tříkráloví koledníci, tentokrát rozmanitého složení - menší děti, mladí lidé i chlapi s hudebními nástroji. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili - na pomoc lidem v nouzi jsme společně přispěli rekordní částkou 28 195,-

Kam dál?
Tříkrálová sbírka - web
Přání

 • Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...

 • Žhavé aktuality

  V pátek 24.6.2022 na Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně bude mše sv. v 19.00.

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...