Velikonoce 2020

Velikonoce budeme v tomto roce slavit doma - můžeme se zúčastnit liturgických obřadů prostřednictvím televize, rozhlasu nebo streamovacích služeb, ale také můžeme prožívat Svatý týden v rodinném kruhu při rodinné liturgii. Portál Liturgie.cz připravil skvělá videa ke slavení  Velikonoc v rodině a jejich textovou variantu poskytli autoři i Katolickému týdeníku. Inspirujme se!

Zelený čtvrtek
video Velikonoce v rodině - Zelený čtvrtek
biblická čtení
Sederová večeře

Velký pátek
video Velikonoce v rodině - Velký pátek
pašije podle Jana

biblická čtení
Velkopáteční přímluvy + zvláštní přímluva za lidi postižené pandemií

Velikonoční vigilie
video Velikonoce v rodině - Vigilie vzkříšení
biblická čtení

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů
biblická čtení

Kam dál?
Domácí liturgie Velikonočního třídenní
- další pomůcka pro slavení domácí liturgie
Výzva biskupů k zapálení svíčky

„Povídání před kostelem“

Milí přátelé farníci,

po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky farníků se více či méně prolínají a přeskupují, děti pobíhají kolem, poptáme se, jak se má ten druhý, občas se něco domluví, někdy je slyšet hlasitý smích a na konec zazní přání pěkné neděle a jde se … na kafe, vařit oběd, zapálit svíčku na hřbitov…

Nyní, v době epidemie, nemáme možnost společně slavit mši svatou a ani si poté popovídat, vznikl tedy nápad, podělit se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím farního dotazníku, dnes na téma Duchovní život v době epidemie.
Dotazník je anonymní, ale inspirativní odpovědi zde chceme průběžně zveřejňovat. K dotazníkovému povídání zveme nejen všechny pivínské farníky, ale také naše přátele, příznivce, at už jsou z okolí nebo zdaleka.

Dotazník - Duchovní život v době epidemie

Inspirativní odpovědi:
- naučila jsem se modlit korunku k Božímu milosrdenství
- naše rodina se nyní pravidelně společně modlí
- tip na knihu: Š.Smolen, Buď kde jsi
- tip: online vysílání salesiánské komunity v Brně-Žabovřesky.
- velmi silně mě zasáhla modlitba papeže Františka v pátek 27.3. s požehnáním Urbi et Orbi, modlil se sám za celý svět i každého z nás, působivé, protože opravdové

Žhavé aktuality

Drazí farníci,

vzhledem k novým opatřením vlády ČR se ruší všechny bohoslužby ve farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování lidí.

Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

Pamatujme, že prožíváme vzácný čas přípravy ke slavení letošních Velikonoc. Mnohé se v naší farnosti, alespoň co se týká svátostného života, mění. Kéž je pro nás tato doba stálou příležitostí, jak hledat Pánovu blízkost. Slavme neděli, den Páně v rodinném kruhu tím, že budeme společně prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovat slavení mše svaté. Dejme též v našich rodinách větší prostor k četbě a rozjímání Božího slova. Čas obrácení nás také zve k hlubšímu pohledu do našeho srdce a k vzývání uzdravující moci Božího milosrdenství.

Také vás prosím, připojme se ke každodenní modlitbě ve 20:00 na úmysly spojené s probíhající pandemií.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem

S pozdravem v Kristu Spasiteli

P. Andrzej Kaliciak SDS
administrátor

Kam dál?
Prohlášení biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12.3.2020
Modlitba arcibiskupa J. Graubnera
Tipy na přímé přenosy bohoslužeb
Mše sv. online z různých míst
Manuál pro domácí nedělní bohoslužby
On-line život křesťana v době koronaviru

Svátost smíření v době epidemie

Jak v této době řešit situaci, že není možné jako obvykle přede mší svatou přistoupit ke svátosti smíření?

Určitě je dobré, abychom si nejprve připomněli to, co nás učí Katechismus katolické církve:
Ústředním prvkem svátosti smíření je lítost,
v článku 1451 se o ní říká, že zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to „bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit“.
Další článek 1452 pak mluví o dokonalé lítosti: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky (contritio). Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu?

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. Litovat. Měnit. Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou zpověď.

Svátost smíření v tyto dny v kostele nenabízíme, protože všichni se mají co nejvíce vyhýbat kontaktům s druhými lidmi. Samozřejmě, že v nebezpečí smrti je určitě na místě, kněze o svátost smíření požádat a kněz v takové situaci přijde k němu domů nebo na jiné místo, kam bude potřeba. Všechny ostatní situace by mělo být možné vyřešit pomocí výše uvedeného.

Podle textu na webu Farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově upravil P. Andrzej Kaliciak SDS

Kam dál?
Zpověď po telefonu? - z cyklu Liturgie v čase bez liturgie

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Velikonoce 2020

  Velikonoce budeme v tomto roce slavit doma - můžeme se zúčastnit liturgických obřadů prostřednictvím televize, rozhlasu nebo...

 • Žhavé aktuality

  Drazí farníci,

  vzhledem k novým opatřením vlády ČR se ruší všechny bohoslužby ve farnosti a vše ostatní, co vede...

 • Pozdrav z Ukrajiny 2019

  V závěru roku 2019 jsme obdrželi pozdrav od paní Anny z obce Kalyny, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Důstojný...
 • Svátost smíření v době epidemie

  Jak v této době řešit situaci, že není možné jako obvykle přede mší svatou přistoupit ke svátosti...