Postní doba 2021

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

Modlitba křížové cesty se koná vždy v neděli ve 14.30.

Postní almužna - v kostele jsou k rozebrání papírové krabičky, do kterých můžeme ukládat peníze, které jsme ušetřili odříkáním během postní doby. Tyto dary pomohou lidem v nouzi prostřednictvím Charity.

Inspirace k zajetí na hlubinu v textech církevních otců v Průvodci postní dobou z dílny Katolického týdeníku nebo v projektu pro rodiny V učení u Josefa z Katechetického centra Brno.

Kam dál?
Poselství papeže Františka k postní době 2021

Jak se postit dnes? - výběr myšlenek z knihy A. Gruna - Půst
Autopůst

Postní kapky


Žhavé aktuality

Od neděle 27.12. 2020 je na základě vládních opatření ze dne 23.12.2020 povolen na bohoslužbách takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Bohoslužeb se v našem kostele může tedy účastnit 12 osob. Mše sv. budou i v sobotu v 18.00 s nedělní platností. Zúčastnit se mohou ti farníci, kteří mají úmysl mší sv., a další farníci po vzájemné dohodě do naplnění povoleného počtu. Děkujeme za vstřícnost při střídání na bohoslužbách.

Pokud se nemůžeme účastnit mše sv. s nedělní platností  (sobota/neděle) v kostele, budeme podobně jako na jaře slavit neděli v rodinném kruhu - domácí liturgií, soustředěným sledováním bohoslužeb v přímém přenosu v mediích (TV Noeradio Proglas) nebo online. Nejen pro děti mohou být inspirativní nedělní videokázání z Vlčího doupěte.

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin. Podobně nás vyzývá i arcibiskup J.Graubner: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence

Od 10.9.2020 platí povinnost nosit roušky také v kostelích při bohoslužbách. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruku, ale pozdravíme se úklonem hlavy a milým pohledem. Ke sv. přijimání přistupujeme v roušce, přijmeme na ruku a po odstoupení stranou vložíme hostii do úst.

Kam dál?
Zpráva na www.cirkev.cz z 23.12.2020
Zpráva na www.cirkev.cz z 9.9.2020

Neděle Božího slova 2021

3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.
V promluvě přednesené v tento den papež František povzbuzuje: vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a otevřít evangelium

Při této příležitosti Liturgie.cz připravila on-line formační setkání pro lektory. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní .zkušenosti ze služby. Záznam přednášek ke zhlédnutí zde.

Z apoštolského listu „Aperuit illis“, kterým papež František v roce 2019 stanovil neděli Božího slova:
Písmo svaté nás dále provokuje tím,když hovoří o křesťanské lásce. Boží slovo neustále připomíná Otcovu milosrdnou lásku, která od dětí požaduje, aby žily ve vzájemném souladu. Ježíšův život tuto božskou lásku plně a dokonale vyjadřuje. Tato láska si nenechává nic pro sebe, ale všem bezvýhradně nabízí sebe sama. V podobenství o chudém Lazarovi nacházíme jasný pokyn. Když Lazar a boháč umírají, boháč při pohledu na Lazara v Abrahámově náručí prosí, aby ho poslal za jeho bratry, které by napomenul, aby žili lásku k bližnímu, a vyhnuli se tak tomuto soužení. Abrahámova odpověď je jízlivá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“(Lk 16,29). Naslouchat Písmu svatému, abychom žili milosrdenství: to je pro náš život veliká výzva. Boží slovo nám dokáže otevřít oči a umožní, abychom vyšli ze svého individualismu, který nás dusí a uzavírá v neplodnosti, a zároveň otevírá cestu sdílení a solidarity.

Kam dál?
List papeže Františka k neděli Božího slova
Kultura slova - nahrávky Božího slova

České katolické bibiblické dílo


Tříkrálová sbírka 2021

Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že koledníci do ulic tentokrát nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí – proto přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

V Pivíně jsme do pokladniček, které byly do 26.1. umístěny v kostele a na obecním úřadě, darovali 10 424,-. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať!

Jak dále přispět?
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky (do 30.4.2021), můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line.
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu lze přispět přes QR kód přímo Charitě Prostějov VS: 77707021.

Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

Kam dál?
Tip na rozhlasový pořad Vánoce na Prostějovsku, který se natáčel i v pivínském kostele


 • Postní doba 2021

  Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

  Modlitba křížové cesty se koná vždy v neděli...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.

 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...