Farní kalendář

24.4. 2022 - hody ke sv. Jiří - mši sv. bude sloužit P. Mgr. Antonín Hráček, spirituál vysokoškoláků v Olomouci

11.9. 2022 - pivínská pouť - mši sv. bude sloužit jezuita P. Thlic. Jan Regner PhD, farář Akademické farnosti Olomouc

25.9. 2022 - Slavnost posvěcení kostela • Modlitba za nového arcibiskupa

  Bože, Dobrý pastýři,

  svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme:
  veď svým...

 • Žhavé aktuality

  Ve čtvrtek 2.února na Slavnost Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. v 19.00, a to za živé a zemřelé ženy z naší...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Tříkrálová sbírka 2023

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří...