Farní kalendář

20. 1. 2020 – adorační den farnosti

25. 1. 2020 – XVII. farní ples - k tanci bude hrát cimbálová muzika Vinár

26. 4. 2020 - hody ke sv. Jiří - mši sv. bude sloužit P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP, farář ve Strážnici

30.5. 2020 - vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého

6. 9. 2020 - pivínská pouť ke svátku Narození Panny Marie

20. 9. 2020 - výročí posvěcení kostela sv. Jiří
20.1. 2020 - adorační den farnosti
23. 1. 2021 – XVIII. farní ples - k tanci bude hrát Varmužova cimbálová muzika  - ZRUŠENO
25.4. 2021 - hody ke sv. Jiří


 • Žhavé aktuality

  Ve středu 19.ledna nebude mše sv.

  Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze...

 • Neděle Božího slova 2022

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František jako Neděli Božího slova, letos připadá na 23. ledna.

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Adorační den

  Ve čtvrtek 20. ledna 2022 bude v naší farnosti adorační den. Ve 12.00 bude výstav Nejsvětější...