Oslava 300 let kostela sv. Jiří

Oslavy jubilejního roku kostela sv. Jiří vyvrcholily v sobotu 18.června 2016, farnost připravila farní den. Byli pozváni kněží, kteří dříve ve farnosti působili, kněží – rodáci, farníci, rodáci, dobrodinci a všichni občané Pivína.

Po slavnostním obědě, který byl pro kněze připraven na přísálí obecního domu, byla ve farním kostele sv. Jiří sloužena slavnostní mše sv., obětovaná za živé a zemřelé farníky, duchovní správce, poutníky a dobrodince kostela. Hlavním celebrantem byl současný farář P. Andrzej Kaliciak SDS, administrátor excurendo. Spolu s ním koncelebrovali P. František Dobeš, P. Augustin Gazda OSB, P. Bedřich Horák, P. Marek Jarosz a P. Marek Výleta. Po zpěvu Te Deum a závěrečném požehnání  zúčastnění přešli do parku, kde byl na připomínku jubilejního roku zasazen památný strom. K příjemné atmosféře přispěla svou hrou dechová hudba Vřesovanka.

Poté se všichni přesunuli do kulturního sálu Obecního domu, aby pokračovali v příjemném setkání. Během programu byla mimo jiné předvedena veselá scénka o tom, jak se mohl zrodit nápad postavit v Pivíně kostel, za pomoci multimedialní prezentace byla představena farnost ve 3.tisíciletí a ke slovu se dostali i přítomní kněží. Také byl připraven program pro děti, a pro všechny bohaté občerstvení včetně výborného guláše. Na panelech byly vystaveny obrázky kostela, které vytvořily děti ze ZŠ, dále zde byla možnost nahlédnout do historie kostela nebo se seznámit s jeho některými zajímavými prvky. Na památku jubilea byly k zakoupení pamětní svíčky s motivy kostela.

Farní den končil v pozdních večerních hodinách a byl důstojnou oslavou jubilea.

Kam dál?
fotogalerie: 2016 - 300 let kostela

pozvánka na oslavu 300 let_čb3.jpg


 • Pozdrav z Ukrajiny 2019

  V závěru roku 2019 jsme obdrželi pozdrav od paní Anny z obce Kalyny, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Důstojný...
 • Adorační den

  V pondělí 20. ledna 2020 bude v naší farnosti adorační den. V 11.00 bude výstav Nejsvětější svátosti, celodenní...

 • Tříkrálová sbírka 2020

  V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

 • 17. farní ples

  V sobotu 25. 1. 2020 se uskuteční již 17. farní ples. Bude se konat od 19.30 v kulturním domě v Pivíně. Letos...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...