Kostel slavil své jubileum i Nocí kostelů

Při příležitosti Noci kostelů otevřel své brány v pátek 10. června 2016 také pivínský kostel sv. Jiří. Cestu do něj si našel hojný počet návštěvníků. Programem se jako červená nit vinula připomínka 300 let od jeho postavení.

V 19.00 hodin byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, které se zúčastnily děti všech    5. ročníků ZŠ Pivín. Vítězná dílka byla vystavena v kostele, sešlo se také několik modelů, které děti z farnosti vytvořily doma.

V 19.30 byla za velkého zájmu otevřena věž kostela a v tutéž dobu probíhal výklad o historii kostela. Ve 20.00 vystoupil obnovený Sbor při chrámu sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích a ukázkami svého repertoáru rozezněl zaplněný kostel. Poté už byli připraveni herci s veselou scénkou, s názevm Postavíme nový kostelíček, o tom, jak to mohlo být, když se opat Bernard Wancke rozhodl postavit kostelík v Pivíně ve spolupráci s vynikajícím stavitelem. Scénka pěkně shrnula historická fakta v umělecké zkratce. Publikum to ocenilo dlouhým potleskem. Herci hráli svižně a tak do 21.00, kdy vystoupila pivínská schola se zpěvem šesti různých mariánských písní, se stihla i krátká přestávka a prezentace webových stránek farnosti. To nás přeneslo z baroka do současnosti a program pokračoval prezentací farnosti s podtitulem Liturgický rok v pivínské farnost ve 3. tisíciletí. Ve 21.40 jsme vyrazili na Pouť do Říma za 35 dnů ve vyprávění o radostech, těžkostech i zázracích na pěší pouti z Pivína do Říma.

Celý večer zakončilo ztišení v modlitbě se zpěvy z Taizé. Kostel byl už sice téměř prázdný, ale to neubíralo nic na důležitosti této chvíle. Kostel je přece dům Boží.

Kam dál?
fotogalerie: 2016 - Noc kostelů


 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • 17. farní ples

  V sobotu 25. 1. 2020 se uskuteční již 17. farní ples. Bude se konat od 19.30 v kulturním domě v Pivíně. Letos...

 • Adorační den

  V pondělí 20. ledna 2020 bude v naší farnosti adorační den. V 11.00 bude výstav Nejsvětější svátosti, celodenní...

 • Rok Bible a Neděle Božího slova

  Katolická biblická federace vyhlásila Rok Bible  - od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, a to u...

 • Pozdrav z Ukrajiny 2019

  V závěru roku 2019 jsme obdrželi pozdrav od paní Anny z obce Kalyny, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Důstojný...