Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří vedoucím skupinek a malým i velkým koledníkům za připravenost a ochotu podpořit dobré dílo. Děkujeme všem dárcům za jejich velkou štědrost: výnos sbírky činí rekordních   31 663,-.  Ať Bůh žehná vašemu domu: K+M+B 2023.

Jak dále přispět?
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit po celý rok darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov  VS: 77707021. 
Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.
- Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.
- Jednorázová podpora domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

Kam dál?
Poděkování P. Zbigniewa Czendlika
O Tříkrálové sbírce

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Advent 2023

  Na 1.neděli adventní 3.12. budou na závěr mše sv. požehnány adventní věnce.

  V době adventní každou...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Modlitba za nového arcibiskupa

  Bože, Dobrý pastýři,

  svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme:
  veď svým...