Rok 2012

I letošní rok jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou na Charitu. Jako obvykle koledovaly čtyři skupinky.

Konec ledna nám zpestřil IX. farní ples, který se konal tentokrát v Pivíně.

Dne 1.3. se v Brně uskutečnilo ústřední kolo soutěže Bible a my. Naši farnost reprezentovaly dvě děti, z nich jedno se umístilo na pěkném pátém místě.

Během postní doby si mohly děti i dospělí sbírat úkoly do svých poutních baťůžků. O Velikonocích jim pak byl předán "Certifikát poutníka"

Obřady Bílé soboty jsme oslavili opět společně, tentokráte v Klenovicích.

Při slavnosti sv. Jiří navštívil naši farnost olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Během mše svaté udělil svátost biřmování mladým lidem z Pivína a z Dobromilic a jeden biřmovanec byl z Horní Moštěnice.

Dne 1.5. se uskutečnila farní pouť rodin na Kalvárii u Jaroměřic. Mši sv. celebroval P.Bedřich Horák. Po ní následovala prohlídka zajímavého poutního areálu, táborák a hry.

Dne 20.5. se velká část farníků zúčastnila tradiční poutě do Křtin.

Školní rok jsme zakončili 29.6. táborákem na farním dvoře.

Poutní mši svatou (9.9.) přijel celebrovat P. Tomáš Roule, kanovník svatovítské metropolitní kapituly a osobní sekretář arcibiskupa pražského.

Dne 19.11. se uskutečnilo okresní kolo soutěže Bible a my. Z naší farnosti se zůčastnily a na předních místech umístily tři děti. Všichni tak postoupili do ústředního kola na Velehrad.

Během adventu děti skládaly betlémské leporelo a zároveň nás při kázání navštěvovaly osoby spjaté s dobou narození Ježíše (přesvědčivě ztvárněné Václavem Horákem): římský voják, hostinský, pastýř a mudrc.

Pro dospělé byla na 14.12. připravena duchovní obnova, kterou vedl P. Karel Matlok z Brumova.


 • Plnomocné odpustky v době epidemie

  Papež František kromě požehnání Urbi et Orbi spojeného s plnomocnými odpustky, které udělil v pátek...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Tříkrálová sbírka 2020

  V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...