Rok 2015

Během sobotního dopoledne dne 3.1. 2015 koledovaly po Pivíně čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 20 318 Kč.

V úterý 20.1. byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou. Společnou adoraci měly děti z náboženství.

V sobotu 24. 1. 2015 se uskutečnil již XII. farní ples. Tentokrát se konal v kulturním domě v Klenovicích na Hané. K tanci i poslechu hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Postní dobou nás provedla příprava pro děti, které během ní vyzdobily monstranci drahokamy. Ta pak zůstala vystavena i kostele, aby nám byla připomínkou letošního eucharistického kongresu.

Velikonční vigilii oslavily letos všechny tři farnosti v Klenovicích na Hané.

V neděli 26.4.2015, ke sv. Jiří, přijal pozvání na mši svatou P. Josef Glogar SDB. Během mše byla požehnána obnovená křížová cesta.

Dne 15.5. se pak čtyři naši mladí farníci zúčastnili diecézního eucharistického kongresu v Olomouci.

K 30.6.2015 byl P.Marek Jarosz přeložen z naší farnosti do farnosti Nezamyslice. Za vše, co pro nás stihl udělat, mu ze srdce děkujeme.

Díky velkým změnám v prostějovském děkanátu se tak po dlouhých 18 letech v duchovní správě od sebe odpoutaly farnosti Pivín, Klenovice   a Dobromilice. Každá z nich je nyní spravována excurendo z jiných farností. Farnost Pivín je spravována z Vřesovic.

Letošnímu létu vládly vysoké teploty. V kostele bylo koncem srpna naměřeno 26°C.

Během prázdnin proběhlo předání farnosti a náš nový duchovní správce P. Andrzej Kaliciak pak s námi slavil dne 6.9. poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie. Odpoledne do našeho chrámu zavítali bratři benediktini z Rajhradu s Otcem převorem P. Augustinem Gazdou OSB a připojili se k modlitbě marianských nešpor. Odpolední bohoslužba byla zakončena svátostným požehnáním.

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání se uskutečnila v sobotu 12.9.2015 na Sv. Hostýně, které se zúčastnilo i několik našich farníků.

V neděli 20.9. při mši svaté farnost poděkovala Stvořiteli za letošní úrodu.

První Národní eucharistický kongres vyvrcholil v sobotu 17. října v Brně mší svatou, průvodem ulicemi, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním městu i celé zemi. Bohoslužbě předsedal a homilii přednesl papežský vyslanec kardinál Paul Josef Cordes. Náměstí Svobody bylo zaplněno věřícími ze všech farností naší vlasti včetně pivínské.
Slavnostní liturgie byla příležitostí k posílení a prohloubení víry, povzbuzením pro všechny, aby se často a zbožně účastnili na eucharistické oběti. Na závěr liturgie byly účastníkům předány pamětní listy. Odpoledne bylo možné se zúčastnit doprovodných programů v několika brněnských kostelích.
Slavnosti se zúčastnili všichni čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v České republice Giuseppe Leanza, žilinský biskup Tomáš Galis jako zástupce Slovenska, cca šest set kněží a jáhnů, přes čtyři sta řeholnic a řeholníků a více než tisíc ministrantů. Organizátoři ohlásili přítomnost celkem dvaceti pěti tisíc katolíků ze všech diecézí České republiky a apoštolského exarchátu.
Do Brna byla vybrána i monstrance z Pivína, která vznikla při postní přípravě dětí a pak byla vystavena společně s ostatními monstrancemi v katedrále sv. Petra a Pavla.

http://doc.biskupstvi.cz/kc/monstrance/page002.htm

Dne 23.11. proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my. Za naši farnost se zúčastnili čtyři soutěžící, z čehož tři postoupili do finále a umístili se na 4. a 5. místě.

Dne 8.12. byl papežem Františkem zahájen Rok Božího milosrdenství. Tato událost se odrazila i v letošní adventní přípravě pro děti s návzem Milosrdenství proměňuje svět.

Letošní Vánoce jsem pak mohli začít půlnoční mší svatou opravdu ve 24.00.


 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...

 • Žhavé aktuality

  V neděli 1.5.2022 bude v 18.00 májová pobožnost.

  Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...