Rok 2016 - 300 let kostela sv. Jiří

Dne 9.1. 2016 koledovaly, za vydatné námrazy, kdy vše klouzalo, čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 21 814 Kč.

Ve středu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou.

V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnil již XIII. farní ples v opraveném kulturním domě v Pivíně. K tanci i poslechu četným návštěvníkům hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Během postní doby jsme se mohli zúčastnit víkendové duchovní obnovy ve Vřesovicích, kterou vedly sestry z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství ze Dvora Králové.

Každou neděli byly křížové cesty a o 5. neděli postní se uskutečnila křížová cesta pro děti.

O nedělních mších pak probíhala pro děti postní příprava, jejímž cílem bylo vyzdobit a oteřít Bránu milosrdenství. Tato příprava nás seznámila se skutky duchovního milosrdenství.

Obřady Svatého týdne začaly na Zelený čtvrtek v Pivíně, na Velký pátek, který byl poprvé státním svátkem, se farníci odpoledne sešli k modlitbě křížové cesty a večerní obřady prožili ve Výšovicích. Po osmi letech se pak v našem kostele slavila sobotní vigilie Zmrtvýchvstání Páně.

2. neděli velikonoční, neděli Božího Milosrdenství, jednak vyvrcholila příprava dětí otevřením brány, a pak na závěr mše svaté byla pobožnost k Božímu Milosrdenství, požehnání ostatky sv. Faustýny a vše doprovázela hymna k roku Božího Milosrdenství.

V neděli 24.4. 2016  na svátek sv. Jiří, patrona pivínského kostela, jsme slavili hody. Mši svatou přijel sloužit P. Jaroslav Němec SDB, spirituál Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Odpolední Te Deum a svátostné požehnání vedl P. Bedřich Horák. Příznivce geocachingu jistě potěšilo, že v tento den byla spuštěna keš s názvem 300 let, která je  věnovaná výročí kostela. Z věže kostela byl před hody také spuštěn velkoformátový baner připomínající toto jubileum.

Májové pobožnosti se konaly každou neděli v 18.30 a také ve středu po mši svaté. Během májových  jsme četli z knížky O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou.

Dne 6.5. se uskutečnila pouť mužů z farností Pivín, Výšovice a Vřesovice. Po mši svaté sloužené P.Andrzejem v 18.00 v kapli na sv. Antoníčku jsme sešli do vinného sklípku v Blatnici.

Slavnosti Božího Těla s průvodem se ve čtvrtek 26.5. zúčastnilo asi 60 farníků.

Dvě rodiny z naší farnosti se v sobotu 28.5. připojily k téměř 6 000 poutníků, kteří přijali pozvání České biskupské konference na Národní pouť v polském Krakově. V bazilice Božího milosrdenství se zúčastnili slavnostní mše sv., kterou spolu s kardinálem Dominikem Dukou slavilo dalších 8 českých biskupů a asi 170 kněží. Poté měli poutníci možnost strávit den v modlitbě, při adoraci, vyslechnout přednášku, koncert nebo navštívit působiště sestry Faustyny Kowalské. Pouť byla  příležitostí k pěkným setkáním a byla povzbuzením při prožívání Roku milosrdenství.

V neděli 5. června přistoupily čtyři děti z naší farnosti k 1. svatému přijímání.

V rámci příprav na oslavy kostela byla opravena vstupní vrata a informační vývěska před kostelem, kam byly umístěny i informace o historii kostela.

I naše farnost se letos připojila k Noci kostelů, která proběhla 10.6. Hlavním motem bylo výročí postavení kostela. Oslava 300 let kostela se uskutečnila v sobotu 18.6. Více o obou akcích v části stránek "Historie - 300 let".

Mši svatou na pivínskou pouť v neděli 11.září sloužil P.Leszek Rackowiak SDS, farář v Určicích. Ve 14.30 bylo svátostné požehnání.

V neděli 25.září jsme oslavili při mši svaté v 9.15 výročí posvěcení kostela sv. Jiří, který byl vysvěcen dne 22.9.1907. Při této příležitosti se farníci sešli od 15.00 na pivínské faře k "posezení u kávy". Během odpoledne bylo promítání fotek z oslav 300 let kostela, představení činnosti ostravsko-opavské Charity na Ukrajině a přiblížení života na Zakarpatské Ukrajině. Zájem vzbudily i filmy z nedávné historie naší farnosti.

2.10. při nedělní mši svaté jsme poděkovali za letošní úrodu.

Misijní neděli, 23.10., jsme si připomněli přímluvami spojenými s obětním průvodem, ve kterém děti donesly dary spojené s misiemi. Uskutečnila se také sbírka na misie.

Rok milosrdenství jsme ukončili zavřením naší "Svaté brány" při nedělní mši svaté dne 13.11. Během ní zazněla Krakovská hymna a píseň k Roku milosrdenství. Plodem Roku milosrdenství v naší farnosti je "adopce" paní Hanny na Ukrajině.

21.11. soutěžili tři žáci a studenti z naší farnosti v okresním kole Bible a my, které se konalo na CMG v Prostějově. Všichni postoupili do finále a jeden soutěžící v 1. kategorii s tématem Ježíšovo narození postoupil do celostátního kola.

Pak už nastal advent, 1. neděli adventní byly požehnány adventní věnce, dětem byla opět nabídnuta adventní příprava, tentokrát s názvem Svítilna mým nohám je tvé slovo a v pátky byly rorátní mše svaté. Navštívil nás opět sv. Mikuláš i s andělem a obdaroval nejen děti, ale i nejstarší farníky. O 3.neděli adventní jsme si připomněli 80.narozeniny papeže Františka modlitbou a papežskou hymnou.

Půlnoční mše svatá 24.12. byla tentokrát již ve 23.00. Na Silvestra byla mše. sv. na poděkování za uplynulý občanský rok.

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Žhavé aktuality

  V neděli 1.5.2022 bude v 18.00 májová pobožnost.

  Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...