Rok 2011

8.1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka na Charitu. Na koledu vyrazily opět čtyři skupinky.

22.1. mezi nás zavítala opět cimbálová muzika Vinár, která hrála k poslechu a tanci na VIII. farním plese. Ikdyž se ples konal v Klenovicích, velká část pomocníků byla právě z Pivína. Výtěžek plesu byl použit na vytápění klenovické fary.

Dvě děti se zúčastnily ústředního kola soutěže Bible a my, které se konalo 1.2. na AG v Kroměříži. Jeden ze soutěžících se umístil na skvělém 4. místě.

5.2. proběhl na pivínské faře 1.turnaj ve stolním fotbale. Tohoto "Pivín open" se zúčastnilo dvacet hráčů v různých kategoriích.

Obřady Bílé soboty jsme všechny tři farnosti společně prožily opět v Dobromilicích.

Díky pozdnímu termínu Velikonoc jsme svátek sv. Jiří oslavili až 1.5. Celebrantem na mši svaté byl děkan P. Miroslav Hřib.

V neděli 15.5. odpoledne P. Augustin Gazda žehnal prameny v lázních Skalka.

27.5. jsme se zapojili do středoevropské akce Noc kostelů. Děti ze školy i farnosti měly za úkol ztvárnit pivínský kostel. Zúčastnilo se 37 soutěžících v těchto kategoriích: předškoláci, mladší školáci, starší školáci a modely.  Program vlastní noci začal v 18.00 mší svatou. Pak následovala komentovaná prohlídka kostela a zároveń byla zpřístupněna věž kostela. Ve 20.00 vystoupil hanácký mužský sbor Rovina. Poté do 22.00 byly promítnuty filmy ze svěcení zvonů v roce 1968 a z poutí do Křtin. Od 22.00 do 23.00 jsme ve svícemi osvětleném kostele zpívali písně z Taize a modlili se. V průběhu večera byla též otevřena fara, kde bylo k dispozici i drobné občerstvení. Akci navštívilo  poměrně dost občanů Pivína i zájemců z okolí.

Na tradiční pouť do Křtin, která se konala 5.6., jel autobus farníků a též se připojil i pan farář.

Při mši svaté 19.6. přistoupili k 1.sv. přijímání dva chlapci.

Poutě našich farností na Svatý Hostýn 13.7. se zúčastnily i děti z Dobromilic a Pivína, které byly tou dobou na táboře na Rusavě a připravily si pro poutníky křížovou cestu.

13.8. se autobus farníků zúčastnil děkanátního setkání za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání na Velehradě, které vedl biskup J. Hrdlička.

Prázdniny jsme ukončili 31.8. na večerní mši svaté, kde byly požehnány aktovky školáků.

Na mši svaté o pouti jsme jako celebranta a kazatele přivítali místoděkana P. Dana Žůrka.

10.9. se uskutečnilo první farní odpoledne všech tří farností na farní zahradě v Klenovicích. Na programu byly soutěže sportovní i vědomostní, divadelní představení, či možnost návštěvy v tvořivé dílničce. Hudebně celé odpoledne provázela dobromilická schola.

Tradiční mše za úrodu byla sloužena v neděli 18.9.

23. a 24.9. uspořádal P.Marek pouť do Polska. Jejím hlavním cílem byly Lagewniky, místo, kde žila sestra Faustýna, která šířila úctu k božímu milosrdenství. Dále poutníci navštívili město Krakow s jeho známým hradem Wawel, solné doly ve Wieličce a nahlédli do polských Tater v Zakopaném. Celá pouť pro ně byla velkým zážitkem i díky obětavosti P. Marka. Pro velký zajem byla ještě na podzim uspořádána jednodenní pouť do Čenstochové.

V okresním kole soutěže Bible a my se v kategorii 4. až 5. třída umístili shodně na 4. a 5. místě dva pivínští ministranti. Ve dvou vyšších kategoriích se na druhém místě umístili dva studenti z naší farnosti a postoupili tak do celostátního kola.

V adventu jsme byli vtaženi do hry pro děti, kterou opět připravili manželé Horákovi. A tak jsme pro děti s platnou jízdenkou (splněný úkol) každou neděli vypravovali vlak přes stanice Bdělice, Janovice, Radostín a Andělskou Horu až do stanice Betlém - Stáje.

4.12. jsme si mohli vyslechnout adventní koncert v provedení varhaníka pana Gottwalda. Vánoční radost jsme mohli vyzpívat na svátek sv. Štěpána, kdy děti i s rodiči zpívaly své nejoblíbenější koledy.

Po celý rok probíhala příprava pěti mladých lidí na biřmování.

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Žhavé aktuality

  V neděli 1.5.2022 bude v 18.00 májová pobožnost.

  Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...