Rok 2010

Jako každý rok se začátkem ledna (2.1.) uskutečnila Tříkrálová sbírka na Charitu.

Povedlo se též navázat na tradici farních plesů. V pořadí sedmý se konal 22.1. v Klenovicích na Hané. K tanci a poslechu opět hrála cimbálová muzika Vinár. Vystoupil i folklórní soubor Klas.

Dne 20.2. se asi deset farníků zúčastnilo oslavy jubilea P.Augustina Gazdy na Rajhradě. Mezi jinými dary mu byl předán i dort s pivínským kostelem. A právě P.Gazda byl katatelem na letošních pivínských hodech. Seznámil nás s průběhem oprav pivínského obrazu umístěného ve Křtinách, jehož restaurování P.Gazdy financoval.

V dubnu vyšlo druhé číslo občasníku našich farností věnované končícímu roku kněží na téma "kněz mého života".

Opět 8.5. se uskutečnila farní pouť rodin. Cílem byl kostel na Rusavě. Po mši svaté a táboráku na farním dvože následoval výstup na vrchol Skalný.

Začátkem května byl v kostele umístěn opravený obraz Pivína ze Křtin. Ve čtvrtek 13.5. o slavnosti Nanebevstoupení Páně začala příprava na pouť do Křtin, zahájil ji P.A.Gazda. V pátek 14.5. sloužil mši svatou emeritní křtinský farář P.Tomáš Prnka. V sobotu 15.5. zrenovovaný obraz znovu požehnám P. A. Gazdou za přítomnosti P. B. Horáka a P. M. Jarosze a v krátkém procesí nesen na konec obce, odkud poutníky odvezly autobusy až do Křtin. Ještě přede mší svatou byl obraz zavěšen na své místo v ambitech.

Konec školního roku oslavily s rodiči táborákem na farním dvoře.

1.9. navštívila základní školu Pivín manželka prezidenta paní Livie Klausová. Při této příležitosti si prohlédla i náš kostel.

Hned po pouti, která se letos konala 5.9. se začalo stavět kolem lodi kostela lešení a během podzimu proběhla oprava fasády včetně nátěru. Opraveno bylo též zasklení okenních vitráží. Oprava byla z velké části financována z dotace zajištěné obecním úřadem Pivín.

Přes advent se děti naší farnosti i jejich rodiny mohly zapojit do hry, během které se díky jejich dobrým skutkům a modlitbám postupně budovala betlémská krajina.

V tomto roce také probíhaly biblické hodiny pod vedením Václava Horáka.


 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...

 • „Povídání před kostelem 2020“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Žhavé aktuality

  Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze dne 23.4.2021 omezen počet účastníků na...

 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.