Rok 2009

Dne 3.1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tentokrát koledovaly již čtyři skupinky koledníků.

Letošní velikonoční vigilie 11.4. se slavila pro všechny tři farnosti v Dobromilicích.

Mši svatou o svátku sv. Jiří sloužil P. Milan Jura.

Dne 8.5. proběhla počtem skromná pouť rodin u P. Bedřicha Horáka v Horní Moštěnici.

K 1.7. převzal farnost P. Marek Jarosz.

V srpnu několik dětí z naší farnosti jelo na tábor na Rusavu k P. Marku Výletovi. Tábor opět pořádala farnost Dobromilice.

V rámci sjezdu rodáků nás navštívil v sobotu 5.9. biskup Josef Hrdlička. Při mši svaté sloužené před kostelem byl požehnán myslivecký prapor. Koncelebrovali P. A. Gazda, P. B. Horák, P. M. Výleta a P. M. Jarosz. Po mši svaté se účastníci přesunuli k opravené kapličce, kterou po promluvě P. A. Gazdy pan biskup znovu požehnal. Odpoledne pak P. B. Horák požehnal opravenou hasičskou zbrojnici. V neděli byly dvě poutní mše svaté s hojnou účastí a odpoledne pak svátostné požehnání, po kterém následoval koncert pěveckého souboru Rovina.

Ve dnech 26. až 28.9. navštívil naši republiku papež Benedikt XVI. Asi dvacet farníků se zúčastnilo mše, kterou papež sloužil na letišti v Brně - Tuřanech.

Od října byly zavedeny dětské mše svaté. Konají se zpravidla jednou za měsíc ve všedních dnech. Na výzvu P. Marka si čtyři rodiny a děti z náboženství vyrobily vlastní betlémy, které umístily v kostele. Před Vánocemi vyšlo první číslo zpravodaje farností Dobromilice, Klenovice a Pivín, a to na téma "co pro mě znamenají Vánoce".

 • „Povídání před kostelem 2020“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Žhavé aktuality

  Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze dne 23.4.2021 omezen počet účastníků na...

 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.