Rok 2014

Dne 4.1.2014 se uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka na Charitu. Obec obcházely čtyři skupinky koledníků. Celkem se povedlo vybrat 19.736,-Kč. Tímto všem, koledníkům i dárcům, děkujeme.

Již XI. farní ples se uskutečnil za hojné účasti nejen farníků v Pivíně dne 25.1. K tanci a poslechu hrála opět cimbálová muzika Vinár.

Začátkem února proběhly volby do pastorační a ekonomické farní rady. Do každé z těchto rad bylo zvoleno po šesti farnících.

Postní duchovní obnova pro dospělé se uskutečnila v Pivíně v pátek 28.3. od 16.00 do 20.00 hodin. P.Augustin Gazda OSB si pro nás připravil úvahu na téma postní doba. Pak následovala křížová cesta a mše svatá.

Velikonoční vigilii prožily všechny tři farnosti společně v Klenovicích na Hané.

Dne 27.4. přijel celebrovat hodovou mši svatou ke sv. Jiří olomoucký generální vikář P. Josef Nuzík.

Tradiční farní pouť rodin, konaná opět 1.5., učastníky zavedla na poutní místo Štípa. Po mši svaté s P. Bedřichem Horákem a po prohlidce kostela s místním duchovním správcem P. Františkem Sedláčkem následoval táborák se špekáčky a výlet na hrad Lukov.

Při mši svaté 25.5. přistoupily k prvnímu svatému přijimání čtyři děti z naší farnosti.

Pěší poutě
Dva naši farníci v druhém květnovém týdnu dokončili svou pěší pouť Pivín - Řím poslední etapou Loreto - Řím. Na tradiční pouť do Křtin se v sobotu 31.5. pěšky vydalo asi deset poutníků. Jako v minulém roce došli dva naši zástupci na Velehrad na oslavy sv. Cyrila a Metoděje.

V měsících červnu a červenci proběhla výmalba kostela. Mše svaté byly slouženy na faře. Na pomocných pracech a úklidu se podílela velká část farníků. V nově vymalovaném kostele jsme se sešli opět v neděli 3.8. a mši svatou zakončili děkovným zpěvem Te Deum.

Dne 7. 9. na svátek Narození Panny Marie přijel celebrovat poutní mši svatou P. Augustin Gazda, převor rajhradského kláštera.
Svátostné požehnání pak vedl P. Bedřich Horák, farář v Mistříně.

Pivínské pouti předcházela v sobotu 6. 9. oslava 100 let od postavení školy. Součástí oslav byla mše svatá, kterou sloužil P. Miroslav Hřib, děkan prostějovského děkanátu.

V neděli 5.10. byla slavena mše svatá s poděkováním za úrodu.

Dne 24.11. proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my. Za naši farnost své síly změřily tři děti, z toho jedna slečna postoupila do celostátního kola.

Děti během adventu ozdobily svou snahou a zvonečky vánoční větev a tak se připravily na Vánoce. Dospělí a především mládež měli možnost zúčastnit se  v sobotu 13.12. adventní duchovní obnovy vedené charismatickým společenstvím Jakubčatá z Brna. Tato obnova byla hojně navštívena lidmi z okolních farností. 

Občanský rok jsme zakončili po vánočním koledování silvestrovskou mší svatou na poděkování.


 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...

 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.

 • Žhavé aktuality

  Od pondělí 26.4. 2021 není na základě vládních opatření ze dne 23.4.2021 omezen počet účastníků na...

 • Svatodušní vigilie 2021

  V sobotu 22. května 2021 vás zveme v 19.15  ke slavení Svatodušní vigilie. Začínáme lucernáriem venku před...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...