Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali již v sobotu 6.ledna k požehnání při mši sv. ze slavnosti Zjevení Páně, poté plánovali vyjít na sbírku. Nepříznivé počasí - déšť - jejich plány ovšem pozměnilo, sbírka proběhne další den. V neděli sice nepršelo, za to foukal studený vítr, mírně sněžilo a začalo mrznout... všechny čtyři skupinky přesto sbírku statečně dokončily, i když některé malé koledníky lekali štěkající psi, jiné studily nožičky a hudebnímu doprovodu mrzly prsty. 
Výtěžek letošní sbírky činí rekordních 32 129 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se ochotně zapojili do Tříkrálové sbírky - koledníkům i dárcům! 

Jak lze dále přispět?
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit po celý rok darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské sms 
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov VS: 77707021. 

Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započatému projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.
- Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.
- Jednorázová podpora domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc- Svatý Kopeček.

Kam dál?
O Tříkrálové sbírce
Zamyšlení k Tříkrálové sbírce P. Marka O. Váchy

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Tříkrálová sbírka 2024

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...