Rok 2010

Jako každý rok se začátkem ledna (2.1.) uskutečnila Tříkrálová sbírka na Charitu.

Povedlo se též navázat na tradici farních plesů. V pořadí sedmý se konal 22.1. v Klenovicích na Hané. K tanci a poslechu opět hrála cimbálová muzika Vinár. Vystoupil i folklórní soubor Klas.

Číst dál...

Rok 2009

Dne 3.1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tentokrát koledovaly již čtyři skupinky koledníků.

Letošní velikonoční vigilie 11.4. se slavila pro všechny tři farnosti v Dobromilicích.

Číst dál...

Rok 2008

Dne 5.1. proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Koledovaly tři skupinky.

26.1. se uskutečnil již VI. farní ples všech farností v Klenovicích na Hané. K poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Vinár od Uherského Brodu.

Jako každý rok se 8.5. sešly rodiny farnosti na své pouti. Tentokrát navštívily i s P. Markem poutní místo svatého Libora v Jesenci.

V červenci odchází z naší farnosti po 11 letech z naší farnosti P. Marek Výleta. Na farní zahradě v Klenovicích se sešli v neděli 20.7. farníci z Pivína a Klenovic otci Markovi poděkovali za jeho službu v našich farnostech. Tato zahradní slavnost byla hojně navštívina.

V první polovině roku 2008 bylo zahájeno restaurování dvou obrazů umístěných na kůru. Tako oprava byla dokončena začátkem roku 2009 a z poloviny byla financována krajským úřadem Olomouc.

24.7. farnost převzal P. Mariusz Sienkowski.

Na přelomu července a srpna se konal týdenní tábor dětí na poutním místě Provodov. Tábor organizovali farníci z Dobromilic.

 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...

 • „Povídání před kostelem 2020“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.

 • Žhavé aktuality

  V pondělí 5.7. 2021 na Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů...