Rok 2010

Jako každý rok se začátkem ledna (2.1.) uskutečnila Tříkrálová sbírka na Charitu.

Povedlo se též navázat na tradici farních plesů. V pořadí sedmý se konal 22.1. v Klenovicích na Hané. K tanci a poslechu opět hrála cimbálová muzika Vinár. Vystoupil i folklórní soubor Klas.

Číst dál...

Rok 2009

Dne 3.1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tentokrát koledovaly již čtyři skupinky koledníků.

Letošní velikonoční vigilie 11.4. se slavila pro všechny tři farnosti v Dobromilicích.

Číst dál...

Rok 2008

Dne 5.1. proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Koledovaly tři skupinky.

26.1. se uskutečnil již VI. farní ples všech farností v Klenovicích na Hané. K poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Vinár od Uherského Brodu.

Jako každý rok se 8.5. sešly rodiny farnosti na své pouti. Tentokrát navštívily i s P. Markem poutní místo svatého Libora v Jesenci.

V červenci odchází z naší farnosti po 11 letech z naší farnosti P. Marek Výleta. Na farní zahradě v Klenovicích se sešli v neděli 20.7. farníci z Pivína a Klenovic otci Markovi poděkovali za jeho službu v našich farnostech. Tato zahradní slavnost byla hojně navštívina.

V první polovině roku 2008 bylo zahájeno restaurování dvou obrazů umístěných na kůru. Tako oprava byla dokončena začátkem roku 2009 a z poloviny byla financována krajským úřadem Olomouc.

24.7. farnost převzal P. Mariusz Sienkowski.

Na přelomu července a srpna se konal týdenní tábor dětí na poutním místě Provodov. Tábor organizovali farníci z Dobromilic.

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Tříkrálová sbírka 2020

  V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...